Back to top

Kutatószolgálat

A múzeum kutatószolgálata az intézményben őrzött műtárgyakkal, forrásértékű dokumentumokkal, archív fotókkal kapcsolatos kutatásokban nyújt segítséget az érdeklődőknek. Elsősorban Körmend, a Batthyányak és a kastély története, ill. az Őrség néprajza témákban várjuk a kutatókat, akiknek rendelkezésére áll a múzeum 3708 tételes adattára és 3561 kötetes könyvtára. A Batthyány kutatóknak érdekes lehet az adattár Batthyány Archívuma, valamint a Batthyány-levéltár múzeumunkban őrzött darabjai, melyek digitalizált formában is kutathatók.