Back to top

Batthyány Lajos nádor

Kiadvány

Magyarország utolsó nemzeti nádora, gróf Batthyány Lajos 1765. október 26-án hunyt el rohonci kastélyában. Halálának 250. évfordulóján a körmendi múzeum konferenciával emlékezett a főúrra, majd az ülés előadásait tanulmánykötet formájában jelentette meg.

A tanulmánykötet célja, hogy méltóképpen megemlékezzen Batthyány Lajosról, s életét és tevékenységét különböző szempontokból mutassa be. Az első tanulmány a nádor halotti beszédeinek segítségével vázolja fel a főúr egyéni életútját. Batthyány legfontosabb tisztsége a nádori pozíció volt, melyet 1751 és 1765 között töltött be. Nádorrá választásáról, valamint feladatairól két írás szól a könyvben. A tanulmányokból kiderül, hogy Batthyány Lajos valóban ideális személy volt a magas pozícióra, hiszen nemcsak családjának a dinasztia szolgálatában szerzett érdemei, hanem világlátása, politikai tapasztalatai is kortársai fölé emelték, emellett képes volt a kor színvonalának megfelelő bürokratikus eljárások irányítására, a közügyek iránti elkötelezettsége pedig megkérdőjelezhetetlen volt. A királynő hálája nem maradt el: Batthyány Lajos számos fontos kitüntetést kapott, melyek közül a legjelentősebbek az Aranygyapjas Rend és a Szent István Rend voltak. A kötet három tanulmánya foglalkozik Körmend és a nádor kapcsolatával: a Batthyány élete végén kirobbant parasztmozgalom eseményeivel, az általa építtetett – a kastély-együttes részét képező – fedett lovarda építéstörténetével és a városba telepített kézművesek helyi társadalomban betöltött szerepével. A tanulmányok sorát a nádor öccsét és második fiát bemutató írások zárják: a család számára a hercegi címet megszerző Batthyány Károly tábornagy a bécsi udvari nemesség elitjébe tartozott, Batthyány József hercegprímás pedig a magyar katolikus egyházszervezet élén állt a 18. század utolsó negyedében.

A 208 oldalas, képekkel gazdagon illusztrált kötet a körmendi múzeumban vásárolható meg 2200,- Ft-os áron.

TARTALOM
Köszöntő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Bevezető . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Móricz Péter
Batthyány Lajos élete – halotti beszédei tükrében . . . . . . . . . . . . 11
Nagy János
Batthyány Lajos nádorrá választása és Vas vármegye rendjei
az 1751. évi országgyűlésen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kulcsár Krisztina
Nádorság és ami vele jár – A nádor hivatali feladatai
a 18. században Batthyány Lajos példája alapján . . . . . . . . . . . . . 51
Pandula Attila
Batthyány nádor rendjelei – Különös tekintettel
a társadalomtörténeti vonatkozásokra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Kondicsné Kovács Éva
Földesúr contra nádor
– Parasztmozgalom a körmendi uradalomban . . . . . . . . . . . . . . . 85
Mentényi Klára
A Batthyány Lajos által építtetett fedett lovarda Körmenden . . . . 99
Nagy Zoltán
Kézművesek a társadalom szövetében – Körmend mezőváros
kézműves társadalma Batthyány Lajos korában (1720–1765) . . 139
Kökényesi Zsolt
Katona vagy udvari ember? Batthyány Károly helye
a bécsi udvari arisztokrácia sorában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Gyürki László
Batthyány József bíboros, hercegprímás (1727–1799) . . . . . . . . 185
Személy- és helynévmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Aktuális időszaki kiállítások

2024. 05. 18. - 2024. 08. 22.
2024. 04. 24. - 2024. 08. 31.

Aktuális Programok

Aktuális programokért kövesse weboldalunkat és Facebook oldalunkat!