Back to top

Három jelentős Batthyány levéltári irat visszakerülése

A dokumentumok múzeumba kerülése

Bors Géza jánosházi gyűjtő kereste meg a múzeumunkat, hogy vásárlás és csere révén birtokába kerültek az egykori Batthyány levéltárból származó iratok, s felajánlotta őket múzeumunknak. A jó állapotú dokumentumok vizsgálata során kiderült, hogy két levélről és egy oklevélről van szó, mindegyik a 17. században íródott.

Az iratok tartalma

  1. Gróf Zrínyi Miklós magyar nyelvű levele gróf Batthyány I. Ádámnak. Csáktornya, 1648. április 11. Zrínyi egészségéről tudósítja Batthyányt, a törökökről nem tud hírt írni. Zrínyi felzetes pecsétjével.

  2. Gróf Batthyány I. Ádám magyar nyelvű oklevele Trombitás Jánosnak. Szalónak, 1654. december 18. Batthyány elzálogosítja Trombitásnak másfél pusztahely nagyságú hodászi birtokát 200 forintért. Batthyány felzetes pecsétjével.

  3. Gróf Esterházy Pál magyar nyelvű levele Forgács Zsigmond özvegyének, Batthyány Borbálának. Kismarton, 1675. december 26. Ígéri, hogy mindenben Borbála és a haditanács kívánsága szerint fog eljárni. Esterházy viaszpecsétjével.

A dokumentumok jelentősége

A három irat a Batthyány levéltárból származik. Különlegességük, hogy az archívum 1945. évi pusztulását követően 73 évvel kerültek vissza a körmendi kastélyba. A levelek nem elsősorban tartalmuk, hanem íróik személyei miatt jelentősek.

Iványi Béla 1945-ben forráskiadványt jelentetett meg „A két Zrínyi Miklós körmendi levelei” címmel. Ebben 192, a Batthyány levéltárban fennmaradt, a költő és hadvezér Zrínyi Miklós által írt levelet közölt. Ezek közül az 1945. évi pusztítást követően 167 levél maradt fenn, és került az Országos Levéltárba. A most megkerült levél 1648. április 11-én íródott, s a sorozatban előtte levő 9, majd az utána következő 22 levél fennmaradt, melyeket az Országos Levéltár őriz. A költő és hadvezér Zrínyi Miklóst nem kell bemutatni, a 17. század legjelentősebb magyar államférfiújáról van szó. Az eddig lappangó levelet a portyázások időszakában küldte barátjának, a Körmendet is birtokló Batthyány I. Ádámnak. Ebben saját kezűleg írta le bizakodó gondolatait a törökök legyőzésével kapcsolatban: „Szemlátomást látjuk az Isten irgalmát, hogy minden jó akaratját elvette az törökrül… serényen tartsuk magunkat, de okosan, mindazáltal el ne bízzuk magunkat”.

A múzeumba került oklevél kiadója gróf Batthyány I. Ádám volt, aki dunántúli főkapitányként irányította az országrész török ellenes védelmét 1633 és 1659 között. Különösen jó állapotban maradt fenn az oklevél felzetes pecsétje, a múzeum nem őrzött eddig ilyen szép állapotú pecsétet Batthyány I. Ádámtól.

A harmadik dokumentum is elsősorban szerzője miatt érdekes. Gróf Esterházy Pál Batthyány Borbálához írt levelei közül öt darabot őriz az Országos Levéltár, a most előkerült levelet 1675-ben vetették papírra. Esterházy később a nádori pozíciót töltötte be, és a magyar főnemesek közül elsőként emelkedett birodalmi hercegi rangra.

Három páratlan jelentőségű irattal gyarapodott tehát a körmendi múzeum, hiszen a dokumentumok szerzői a 17. századi Magyarország vezető személyiségei voltak.

A visszakerült három irat
Batthyány I. Ádám pecsétje
Zrínyi Miklós aláírása
Batthyány I. Ádám oklevelének részlete

Aktuális időszaki kiállítások

A következő időszaki kiállításunkról kövesse híreinket honlapunkon és Facebook oldalunkon.

Aktuális Programok

Aktuális programokért kövesse weboldalunkat és Facebook oldalunkat!