Back to top

Batthyány dokumentummal gyarapodott a múzeum

Nemrégiben vásárlás révén került a múzeum gyűjteményébe Batthyány-Strattmann III. Ádám herceg által Koller Ignác veszprémi püspökneknek latin nyelven írt levél, melyben Batthyány Károly herceg haláláról értesíti a főpapot.

A Körmendhez kötődő hercegi ág történetében fontos eseményről tudósít az 1772. április 21-én, Bécsben kelt, nyomtatott szövegű levél. Batthyány Ádám nagybátyja, az első Batthyány herceg elhunytáról írt a veszprémi püspöknek. Batthyány Károly 1764-ben kapta meg a birodalmi hercegi címet, s 1772. április 15-én hunyt el. A levélben felsorolták címeit: Németújvár és Siklós örökös ura, az Aranygyapjas Rend kitüntettje, a Szent István Rend lovagja, Vas vármegye örökös főispánja, marsall, belső titkos tanácsos, miniszter. Batthyány Károly a levél szerint öt napig tartó súlyos betegség után, minden szentséggel megerősítve hunyt el. A hercegi cím adományozását követően nem sokkal - mivel Károlynak nem volt gyermeke - a rang öröklését kiterjesztették Károly bátyjának, Batthyány Lajosnak fiúutódaira. Így Károly halálát követően a hercegi címet és a Strattmann nevet gróf Batthyány Ádám örökölte, aki a levelet már herceg Batthyány-Strattmann Ádám néven írta alá.

A levelet Batthyány Ádám fekete oroszlános-pelikános viaszpecsétje zárja le. A címert hercegi palást övezi, mely felett hercegi korona látható. Az ovális címerpajzs alatt-mögött hadi trófeák láthatók, melyek Batthyány Ádám katonai pályafutására utalnak.

Batthyány Ádám levele Koller Ignácnak
Batthyány-Strattmann IIII. Ádám viaszpecsétje, 1772

Aktuális időszaki kiállítások

A következő időszaki kiállításunkról kövesse híreinket honlapunkon és Facebook oldalunkon.

Aktuális Programok

Aktuális programokért kövesse weboldalunkat és Facebook oldalunkat!