Back to top

Néprajzi gyűjtemény

A néprajzi gyűjtemény 3098 darab műtárgyat, 17 archív fotót tartalmaz. A múzeum néprajzi anyagának alapja Szikszay Edit 700 darabos őriszentpéteri gyűjteménye és Komjáthy Kálmán 1500 darabot számláló őrségi és Körmend környéki gyűjtése. Kiemelkedő darabjai a tipológiai sort alkotó fokosok, vésett évszámmal ellátott fatányérok, veleméri régi népi kerámia, szerelmi ajándékként készült mángorlók és a lenfeldolgozás eszközei. A gyűjteményben megtalálható számos népi kerámia, a földművelés és állattartás szerszámai, a háztartással kapcsolatos eszközök, népi bútorok és a paraszti ipar feldolgozóeszközei.

Néprajzi gyűjtemény hónap műtárgyai