Back to top

Közművelődési szakember álláslehetőség a múzeumban

Hírek
2018. május 25.

Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum intézményegységben
közművelődési szakember

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, GYED – GYES idejére                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9900 Körmend, Dr. Batthyány-Strattmann László utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
GYED-en, GYES-en lévő munkatárs helyettesítése. A múzeum közművelődési feladatellátásában való aktív részvétel, programok, rendezvények, művészeti események szervezése, lebonyolítása, gyermek-, ifjúsági és felnőtt szabadidős múzeumi tevékenységek koordinálása, múzeumpedagógiai és –andragógiai foglalkozások szervezése, lebonyolítása, tárlatvezetés, szakmai adminisztráció, pályázatok előkészítése, írása, menedzselése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.              
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, művelődésszervező, kulturális menedzser, kulturális mediátor, andragógus, közösségfejlesztő,  
•  rendezvényszervezés - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
•  ECDL Start
•  B kategóriás jogosítvány,
•  magyar állampolgárság, büntetlen előélet
Elvárt kompetenciák:
•  Kiváló szintű kulturális érzékenység és igényesség,
•  Kiváló szintű kommunikációs készség ,
•  Kiváló szintű kreativitás,
•  Jó szintű helyismeret,
•  Kiváló szintű kezdeményező készség,
•  Kiváló szintű együttműködési készség,
•  Kiváló szintű empátia és tolerancia,
•  Jó szintű humor,
•  Kiváló szintű megbízhatóság, becsületesség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         bizonyítványmásolat(ok), erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motivációs levél, hozzájáruló nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Móricz Péter nyújt, a 06-94/410-425-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár címére történő megküldésével (9900 Körmend, Berzsenyi 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20/2018 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumi közművelődési szakember.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jogszabályban rögzítettek szerint, a pályázat benyújtását követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója, a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár igazgatója, mint munkáltató dönt az elbírálásról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • www.kozigallas.hu - 2018. május 24.

Aktuális időszaki kiállítások

A következő időszaki kiállításunkról kövesse híreinket honlapunkon és Facebook oldalunkon.

Aktuális Programok

Aktuális programokért kövesse weboldalunkat és Facebook oldalunkat!